Pozemkový úřad

Stejně jako v EU i v Česku máme pozemkové úřady, které spadají pod ministerstvo zemědělství. Ty jsou rozděleny podle okesů Čr a je jich 77. Tyto úřady působí jako prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy. Těm je pak nadřazen Ústřední pozemkový úřad, kde je možne se odvolat proti rozhodnutí. Více o ....

Pozemkový úřad Hodonín

www:
E-mail: pu_hodonin@mze.cz
Telefón:+420518670561
Fax:
Adresa: Bratislavská 1/6
Hodonín
695 01

Ing.arch. Milana Grauová

Výmaz z katastru nemovitostí
13.11.2012 13:45:31 | Procházka Zdeněk
Procházka Zdeněk
Masarykova č.985
Veselí nad Moravou
698 01

Obracím se na Vás s žádostí o zajištění následujícího výmazu
z LV č.8535 kat.území 780731 Veselí-Předměstí, část obce Veselí nad Moravou.Jedná se o zástavní právo smluvní ve výši 68.000.000 Kč, ze dne 19.12.1991, v.z.234/92 pro Komerční banku, a.s. Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město 114 07, IČO 45317054, podle listiny Smlouvy o zástavním právu podle § 129 písm. c) až i) h.z. ze dne 17.3.1992, zapsáno POLVZ: 234/1992 Z-7500234/1992-706 na výše uvedeném listu vlastnictví.
Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze 1, Těšnov 1, zastoupen územním pracovištěm Hodonín smlouvou č.1301/96 ze dne 28.3.1997 o prodeji podniku (části podniku) objekt bydlení převedl budovu č.p.985 (vníž se nacházely dva byty) na pozemku p.č.st.15/3 a pozemek p.č.4460, to vše v k.úz. Veselí-Předměstí, do rovnodílného podílového spoluvlastnictví tehdejších zaměstnanců Státního statku Veselí nad Moravou - Z.Procházky a M.Pechy.Oba dva nabyvatelé měli veškeré závazky plynoucí ze smlouvy vyrovnány, ničeho nedlužili, vklad práva vlastnického byl v katastru zapsán a proto mělo být zástavní právo, týkající se předmětných nemovitostí vymazáno.
V případě druhého spoluvlastníka M.Pechy došlo k tomu, že jeho polovina nemovitosti byla v dražbě vydražena, čímž zástavní právo na této , nyní již bytové jednotce, včetně příslušenství k ní, bylo vymazáno. Na bytové jednotce č.985/2 v budově č.p.985 včetně veškerého příslušenství, které jsem vlastníkem je zástavní právo dosud zapsáno.
Bohužel není mojí vinou, že se tak dosud nestalo, proto si Vás dovoluji požádat o zajištění výmazu shora označeného zástavního práva, jako jediného, v součastné době oprávněného jednáním za úpadce.
Děkuji za brzké vyřízení a jsem s pozdravem

Zdeněk Procházka
tř. Masarykova 985
698 01 Veselí nad Moravou

tel. 604718553
email zd.p@atlas.cz
Chybějící odkaz
21.05.2013 15:02:56 | Josef Malý
Dobrý den, přes tyto stránky jsem hodlal zjistit kontakt na váš pozemkový úřad. Bohužel po zadání Jihomoravského kraje jsem zjistil, že v seznamu níže uvedeném se nachází 6 odkazů, nikoli však na váš úřad. Zato je tam vložen odkaz na PÚ Trutnov. Tento mne bohužel nezajímá. Odkaz na váš úřad je možné samozřejmě najít přes homepage a kliknutím na mapu, bylo by však určitě výhodnější vložit správný odkaz na příslušnou stranu k Jihomoravskému okresu. Pro doplnění uvádím, že tazatel je pracovníkem Policie ČR a odkaz byl vyhledávám v rámci pracovní činnosti.
S pozdravem Malý Josef
výpis
24.06.2020 12:14:23 | Jaroslav Zahnáš
Dobrý den,prosím o vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí na jméno Jaroslav Zahnáš,r.č.600229/0261 v KU Javorník a Velká nad Veličkou a zaslání na adresu J.Zahnáš,Zderaz 110,53944 Proseč.Děkuji za kladné vyřízení.
výpis
24.06.2020 12:15:17 | Jaroslav Zahnáš
Dobrý den,prosím o vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí na jméno Jaroslav Zahnáš,r.č.600229/0261 v KU Javorník a Velká nad Veličkou a zaslání na adresu J.Zahnáš,Zderaz 110,53944 Proseč.Děkuji za kladné vyřízení.

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Státní pozemkový úřad zahajuje činnost

obrazek 1. ledna 2013 vznikl Státní pozemkový úřad (SPÚ). Nový úřad sloučí veškeré agendy vykonávané Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady. K žádostem o vydání majetku též přibudou i výzvy církví a náboženských organizací. Více ...

Státní pozemkový úřad

obrazek

Vláda schválila nový zákon o vzniku nového Státního pozemkového úřadu, ktrý by měl od příštího roku nahradit Pozemkový fond a sítě pozemkových úřadů.

 

Více ...

Hypotéka - koupě pozemku

Máte vybraný pozemek a vše jste si zjistili na pozemkovém úřadě?

Teď stači jen najít zlatý poklad a pozemek je Váš. Když ale poklad nenajdete je tu ješte možnost Hypotéky.

Co je hypotéka a kde a jak hledat tu nejlepší z hypoték na českém poli nabídek hypoték? 
Hypotéka nebo-li hypoteční úvěr je dluhodobý účelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Více...

Upozornění

Tyto webové stránky nejsou oficiálním webem pozemkového úřadu. Slouží jako informační rozcestník a jsou otevřeny názorům uživatelů.

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.