Pozemkový úřad

Stejně jako v EU i v Česku máme pozemkové úřady, které spadají pod ministerstvo zemědělství. Ty jsou rozděleny podle okesů Čr a je jich 77. Tyto úřady působí jako prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy. Těm je pak nadřazen Ústřední pozemkový úřad, kde je možne se odvolat proti rozhodnutí. Více o ....

Pozemkový úřad Brno-venkov

www:
E-mail: pu_brno-venkov@mze.cz
Telefón:+420547103420
Fax:
Adresa: Kotlářská 902/53
Brno
602 00

Ing. Petr Grmela

vytýčení hranic pozemků
25.03.2015 17:18:57 | Ladislav Matoušek
Žádám o vytýčení hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Níhov.
Jedná se o parcely na LV č. 154
KN 1220
KN 1314
KN 1430
Prosím o podání zprávy na výše uvedený e-mail.
Děkuji Ladislav Matoušek, Deblín 341, 664 75 Deblín
Vytyčení hranic pozemku
13.08.2017 19:48:38 | Pavlina Antoninova
Chtěla bych vás požádat o vytyčení hranic pozemku na základě jednoduché pozemkové úpravy v k.úspěchu. Želešice, trať "v Jámě.
Jedná se o parcelu LV číslo 74
Parcelní číslo 2002

Prosím o podání zprávy na vyše uvedeny email.
Předem děkuji S pozdravem Pavlina Antoninova
Tel.603799006
Oprava zápisu věcného břemene na parcelách 293/1 a 294/1 ve prospěch parcel 296/1 a 296/16 v k.ú. Ostopovice
04.02.2019 17:19:23 | Jana Mášová
Dobrý den,

jako majitelka 1/3 podílu na parcelách 296/1, 296/16 v k.ú. Ostopovice Vás žádám o opravu věcného břemene a to zahrnutím věcného břemene i na nově vzniklé parcely 296/17 a 296/18. Tyto nově vzniklé parcely byly již zaznamenány v geometrickém plánu č. 645-17/98 na rozdělení parcel 296/1 a 296/2, které bylo podkladem pro vyznačení věcného břemene na p.č. 293 a 294 a to na geometrickém plánu č. 651-22/98. Oba tyto geometrické plány byly součástí rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu Brno-venkov č.j. PÚ3550/92-Fi/17 ze dne 16.6.1998. Rozdělení pozemků pro vydání oprávněným osobám bylo provedeno na základě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Vladimíra Novotného č.1247-7/98 ze dne 10.2.1998, kde na snímku pozemkové mapy vyznačil části pozemků, které lze oprávněným osobám vydat.
Na vyčleněné části parcel "a" a "b" přiřazené k parcelám 293 a 294 však vězné břemeno nebylo již v roce 1998 omylem vyznačeno.
Z výše uvedeného důvodu žádám o provedení opravy ve věcném břemenu zahrnutím do věcného břemene i nově vzniklé parcely 296/17 a 296/18.
Vzhledem ke složitosti případu, vás žádám o osobní projednání.

Děkuji
Jana Mášová
Baarovo nábřeží 194/8
614 00 Brno
tel. 775 680 402

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Státní pozemkový úřad zahajuje činnost

obrazek 1. ledna 2013 vznikl Státní pozemkový úřad (SPÚ). Nový úřad sloučí veškeré agendy vykonávané Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady. K žádostem o vydání majetku též přibudou i výzvy církví a náboženských organizací. Více ...

Státní pozemkový úřad

obrazek

Vláda schválila nový zákon o vzniku nového Státního pozemkového úřadu, ktrý by měl od příštího roku nahradit Pozemkový fond a sítě pozemkových úřadů.

 

Více ...

Hypotéka - koupě pozemku

Máte vybraný pozemek a vše jste si zjistili na pozemkovém úřadě?

Teď stači jen najít zlatý poklad a pozemek je Váš. Když ale poklad nenajdete je tu ješte možnost Hypotéky.

Co je hypotéka a kde a jak hledat tu nejlepší z hypoték na českém poli nabídek hypoték? 
Hypotéka nebo-li hypoteční úvěr je dluhodobý účelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Více...

Upozornění

Tyto webové stránky nejsou oficiálním webem pozemkového úřadu. Slouží jako informační rozcestník a jsou otevřeny názorům uživatelů.

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.